Stichting Lodewijkskerkje Oisterwijk

Historie

Het Lodewijkskerkje werd in gebruik genomen op 2 september 1810. Vóór die tijd, sinds 1648, kerkten de protestanten in de nabijgelegen Petruskerk. Dit was eigenlijk een katholieke kerk. Maar in Nederland werd de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aangemerkt als staatskerk. Andere kerken of kerkgenootschappen werden niet toegestaan. De katholieken waren in die jaren aangewezen op een schuurkerk.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Aan het eind van de 18e eeuw trokken de Fransen ons land binnen. Zij brachten de principes van de Franse revolutie mee. Zo mochten de katholieken hun godsdienst weer openlijk uitoefenen. De Petruskerk moest worden teruggegeven aan de katholieken. Maar waar moesten de protestanten dan kerken?

Lodewijk Napoleon
regelde het zelf

De kerkelijke gemeente verzette zich eerst tegen de teruggave van de Petruskerk aan de katholieken. Maar toen Koning Lodewijk Napoleon in 1809 zelf naar Oisterwijk kwam en daar dominee Cornelis van Strijen en Pastoor Johannes van der Bruggen ontbood, was het snel beslecht. De pastoor kreeg de kerk en de dominee 7000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen.

In zes maanden een
nieuwe kerk

Architect van Heijst uit Waalwijk tekende een eenvoudige zaalkerk. Twee timmerlieden, Augustinus de Bresser en Willem van der Loo, bouwden in zes maanden een nieuwe kerk. Op 2 september 1810 was de feestelijke opening. Een paar jaar later werd het orgel aangekocht om de gezangen in de erediensten te begeleiden.

Hervormden en Gereformeerden

De Nederduitsch Gereformeerd kerk ging over in de Hervormde kerk. De Gereformeerden kozen een eigen weg. In de Kievitslaan verrees in 1930 een Gereformeerde kerk. Eind vorige eeuw herenigden Hervormden en Gereformeerden zich. Samen met individuele leden van andere protestantse kerkgenootschappen vormen ze de protestantse Gemeente Oisterwijk, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Rijksmonument

In de oorlog is de kerk zwaar beschadigd maar weer hersteld. In 1973 is de kerk grondig gerestaureerd. In 2013 is de kerk aangepast aan de eisen van de 21e eeuw. Maar steeds met behoud van de elementaire monumentale waarden. De kerk is een rijksmonument.

Meer informatie:
– Een eeuwenoude protestantse kerk in Oisterwijk 2010, Kees Welmers
– De zoektocht naar de Grondsteen, Kees Welmers

Een rondleiding in de kerk en over de begraafplaats neem dan contact op met Kees Welmers 06 – 55 15 26 75 of kijk op https://www.stadsgidsenoisterwijk.nl/