Stichting Lodewijkskerkje Oisterwijk

Lodewijkslezing 2017 – terugblik

2 mei 2017

Thema ‘vreemdelingschap’

Op 18 april jl. is de eerste Lodewijkslezing gehouden door gastspreker Stevo Akkerman, schrijver en columnist van dagblad Trouw sprak over het thema vreemdelingschap. Aan de hand van het boekje ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ ging hij in op het thema vervreemding tussen mensen en hun werk, tussen burgers en hun samenleving, kiezers en hun politieke vertegenwoordigers.

Stevo Akkerman

Conclusie van Akkerman is dat mensen vastzitten. Geconfronteerd met ‘vervreemding’ is het moeilijk een klimaat te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn en iets betekenen. Individueel herkent iedereen het, maar als systeem laat het zich niet veranderen. ‘Verschil tussen gemeenschap van mensen en geldmachine.’ We zullen moeten erkennen dat er altijd spanning zal zijn, altijd onvolkomenheid. Die spanning is precies wat populisten weg willen denken. Maar er is hoop. Er zijn veel voorbeelden van initiatieven van onderop, van burgers in de samenleving. Zij vormen niet het antwoord op alle vragen maar wijzen wel in de goede richting. Individueel en samen kunnen we nieuwe wegen zoeken, olifantenpaadjes banen, weg van de plat gebaande wegen van a-moraliteit en bandeloosheid.

Volgend jaar wederom op 18 april volgt de tweede Lodewijkslezing. Zet die alvast in uw agenda, dan praten we verder over een actueel thema in onze samenleving.

Waarom 18 april? 

De Stichting heeft gekozen om de lezing jaarlijks op of rond 18 april te laten plaatsvinden. 18 april is namelijk een bijzondere dag in de historie van het Lodewijkskerkje. Historische terugblik Op 18 april 1809 heeft koning Lodewijk Napoleon Oisterwijk bezocht om een schil te beslechten tussen dominee Cornelis van Strijen en pastoor Johannes van der Bruggen. Het lukte hen maar niet om overeenstemming te krijgen over teruggave van de Petruskerk. Naar aanleiding van zijn bezoek vaardigt de koning een besluit uit waarin hij een bedrag voor de bouw van een kerk ter beschikking stelt:  ‘Te Oisterwijk zal voor de Hervormden aldaar, gelijk mede voor die van Udenhout, Moergestel, Enschot, Heukelom en Berkel, eene Kerk worden gebouwd waar voor wordt toegelegd eene Som van Zevenduizend Gulden (f 7.000,–). De kerk aan de Kerkstraat in Oisterwijk is uiteindelijk op zondag 2 september 1810 officieel geopend. 

Nieuws

7 juni 2023

Prachtig concert door Ensemble VIJF!

Als tegenwicht op de dance muziek op het Intents festival in Oisterwijk, gaf het Ensemble VIJF! een prachtig klassiek concert met eigen gearrangeerde muziek. Het verhaal van de notenkraker werd verteld in woorden maar vooral door de prachtige ...

Lees meer
21 december 2020

Muzieknootje – uniek live concert in een notedop

Zangeres Kathelijn van Dongen zag in tijden van Corona al haar concerten geannuleerd. Op deze manier brengt muzieknootje.nl haar muziek naar u toe in een notedop. Deze kerstmaand zijn er 2 kerstliederen opgenomen en klaargezet om te downloaden. ...

Lees meer